Strategiskt forum – Praktikophold på ESS og MAX IV for studerende på erhvervsuddannelserne

Velkommen til Strategisk forum i Köpenhamn den 5. april! Her vil vi diskutere et nyt Interreg-projekt om praktikpladser på ESS og MAX IV. Projektet vil have fokus på studerende på det der svarer til de danske erhvervsskoler og hvilke opkvalificeringer der kræves for særlige studieretninger for at kunne besætte særlige tekniker-stillinger på ESS og MAX IV. Projektet rummer en række øvrige interessante dagsordener – dels kan det bidrage til en øget profilering af erhvervskolerne, dels kan øvrige højteknologiske virksomheder/ hospitaler/ universiteter i Greater Copenhagen få glæde af de studerende med opkvalificerede kompetencer og dels kan det bidrage til at rydde en række grænsebarrierer af vejen, så vi kan få et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af Øresund.

Program og tilmelding.