Månedens partner: IUC Syd

Månedens partner i marts 2018 er IUC Syd, hvor vi har talt med Mats Larsson.

IUC – Industriella Utvecklingscentra, med IUC-bolag i forskellige regioner i Sverige, arbejder på at implementere den svenske regerings strategi om ’Smart Industri’. På IUC Syd arbejder Mats og hans kollegaer især med at oplyse virksomheder om muligheden for at blive leverandører til storskala-anlæg som ESS og MAX IV. Den samme indsats laver Big Science DK i Danmark og i delprojektet ’Regional Leverantörsbas’ arbejder de to organisationer tæt sammen om at besøge, deltage på messer som fx Big Science Business Forum og arrangere workshops og seminarer om emnet. Derudover har de arrangeret studierejser til forskningsanlæg og kurser for virksomheder om storskalaanlæg. Vi har talt med Mats Larsson om deres erfaringer med projektet.

Stor læring

Mats fortæller, at de har lært meget via projektet: ”Vi har skapat stort intresse bland många företag i Sverige för att bli leverantörer och ett antal företag har fått beställningar från forskningsanläggningar, både från ESS och Max IV och från utländska anläggningar, så det är verkligen positivt”, fortæller Mats og fortsætter, ”Vi har lärt oss mycket och fått inspiration genom vårt samarbete med Big Science DK. Sedan några månader tillbaka startar vi upp Big Science Sweden som ska driva denna verksamhet över hela Sverige, finansierat av Vinnova.”

Samarbejdet har været godt

Samarbejdet med Big Science DK har givet Mats og hans kollegaer adgang til nyttig viden fortæller han. ”Vi har haft stort utbyte av samarbetet med Arne Jensen og Big Science DK. När vi startade med projektet, hade vi aldrig tidigare arbetat med Big Science. Vi fick uppdraget med att engagera företag från Region Skåne samtidigt som ’Cross Border Science and Society’-projektet startade. Allt vi kan, har vi lärt oss genom samarbetet i projektet och med Industriell Plattform. Det har varit väldigt lärorikt och vi har på olika sätt fått kunskaper om hur big science-anläggningar fungerar, och vilka komponenter som finns, samt kännedom om vilka leverantörer som kan leverera. Så det är vi väldigt tacksamma för”.

Overraskende stor interesse

Mats fortæller, at der har været overraskende stor interesse for projektet. ”Vi har blivit överraskade över hur stort intresset i Sverige har varit för denna verksamhet. Vi har lockat fler deltagare till våra workshops än vad vi trodde.” Og det lover godt for i fremtiden skal de arbejde meget mere med emnet i Big Science Sweden. Mats fortæller: ”Projektet är redan förankrat hos oss. Genom att starta upp Big Science Sweden har vi en finansiering för att driva verksamheten vidare under tio års tid tillsammans med fyra universitet; Chalmers, Lund, Uppsala och Luleå tekniska universitet. Det ser vi självklart fram emot”, slutter Mats.

bigsciencesweden.se