Hvad tænker vores Interreg-vejleder om vores projekt?

I maj måneds nyhedsbrev har vi talt med projektet kontaktperson i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Lone Hylander om hendes indtryk af projektet og hvilken værdi, hun tænker projektet skaber ud fra et grænseregionalt perspektiv.

Stort projekt – stor opmærksomhed

Lone fortæller at projektet på grund af sin historiske store størrelse har haft meget fokus og hun oplevede at forventningerne og måske også bekymringerne var mange.

”Fra starten var der stor opmærksomhed omkring projektet, fordi det er det største projekt, der nogensinde er bevilliget. Og når det ligger i den dyre ende oglevede jeg at der var bekymring for om det kunne gennemføres, med så mange parter og for så mange penge. Heldigvis har det vist sig at projektet fuldt ud har indfriet alle de forventninger, der kunne være og mere til.

Store resultater og grænseregional merværdi

Projektets overordnede mål var at skabe et forskernetværket og få flere forskere til at bruge anlæggene. Og det mener Lone er et skoleeksempel på grænseregional mer-værdi som ikke ville være sket hvis ikke projektet havde været der. Hun siger: ”Projektet er løftet utrolig godt. Det var meningen, at der skulle gennemføres 176 eksperimenter, men for de samme penge er der gennemført 196. Og ud over selve eksperimenterne er der etableret samarbejdsrelationer på tværs af hele projektet og til anlæg rundt i verden. Det jeg har oplevet og fået fortalt er, at de relationer vil fortsætte med at skabe synergier i fremtiden ift. nye opfindelser og især inden for Life Science, hvilket får betydning for os alle.” fortæller Lone og fortsætter: ”Så jeg tænker, at projektet er et rigtig godt eksempel på hvordan Interreg-projekter er med til at skabe grænseregionalt merværdi, fordi kontakten mellem forskerne på tværs af Norge, Sverige og Danmark ikke fandtes på denne måde før projektet.”

Et positivt fokus

Lone fremhæver, at projektet har kørt godt og mener, at en af årsagerne er holdningen til projektet. Ofte bliver EU projekter forbundet med en stor administrativ opgave, hvilket kan være svært at håndtere. Lone mener, at ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har skilt sig ud på flere måder, men fremhæver især tilgangen til projektet: ”Projektet er blevet styret meget professionelt. Og så oplever jeg, at alle i projektet har haft fokus på, hvordan de kan være med til at gøre en forskel for fremtiden. Min erfaring er, at hvis du ser mulighederne frem for forhindringerne, og lader indholdet og resultater fylde mest som her, så er du allerede langt i forhold til at nå dine mål.”

Hvad skal der til?

Interreg projekter kan være komplicerede, fortæller Lone og fremhæver, at hun har været glad for den åbne dialog, hun har haft med projektledelsen om alt fra generelle udfordringer til økonomien i projektet. Hun oplever, at hun er blevet brugt som sparringspartner frem for at blive set som en kontrollant, hvilket har skabt en gensidig tryghed.

”Jeg synes, jeg har haft en godt indblik i projektet gennem mine snakke med projektledelsen, og mit indtryk er, at parløbet mellem Eskil Mårtensson fra Region Skåne og Jakob Øster i Region Hovedstaden har været rigtig godt, og at begge to har formået at drive projektet ind i deres egne organisationer sammen med en dedikeret skare af folk i koordinationsgruppen. Desuden har projektet haft en meget dygtig økonom med stor erfaring i EU projekter, hvilket har været helt afgørende for så stort et projekt. Min oplevelse er også at alle arbejdspakker har været involveret hele vejen og har vidst, hvordan det er gået med fremdriften i projektet. Alle 27 partnere tænker, at der er behov for projektet. Resultaterne efterspørges og er vigtige for hvert enkelt projekt. En efterspørgsel der efter min mening, også er med til at sikre resultaterne.” slutter Lone.