Forskarnätverkets webbplats up and running

max4essfun-webSedan årsskiftet har delprojektet Gränsregionalt nätverk och forskarprogram uppe sin hemsida för att rekrytera forskare och handledare. Förutom information om själva delprojektet och projektet i stort, är webbplatsen främst en ansökningsportal för projektansökningar inom delprojektet. Webbplatsen är på engelska och finns på Köbenhavns universitets toppdomän: max4essfun.ku.dk

Läs mer om delprojektet Gränsregionalt nätverk och forskarprogram