Månedens partner: Copenhagen Capacity

På én af de første rigtige forårsdage, hvor solen varmer og vinterjakken er overflødig, mødtes jeg med Marianna Lubanski og Peter Plesner fra Copenhagen Capcity (COPCAP) på deres kontor i House of Greater Copenhagen midt i København. Vi talte om deres rolle i vores Interregprojekt, og om hvad COPCAP har arbejdet med siden 1994, hvor fonden blev etableret som en uafhængig erhvervsdrivende fond af Københavns og Frederiksberg kommuner samt det, der dengang hed Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. I dag har COPCAP blandt andet også forpligtet sig på at arbejde for at fremme investeringer og talenttiltrækning i hele regionen og altså også i Sydsverige i samarbejde med Invest in Skåne.

Et samarbejde på tværs

Netop samarbejdet på tværs af sundet bliver konkret i ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society’, hvor COPCAP sammen med Invest in Skåne står for delprojektet ’Internationell attraktionskraft’, fortæller Marianna og fortsætter:

”Projektet binder os sammen, giver os meget ny viden om forskningsprojekterne og mulighed for at tale med andre forsknings- og innovationsfolk end vi plejer.”

Peter supplerer:

”Vi er der hvor disruptive technologies bliver skabt, og det er det utrolig spændende ved projektet, som er meget anderledes end de projekter, vi ellers plejer at være med i.”

Marianna fortæller, at delprojektet tager et samlet greb på global markedsføring af regionens samlede forskningsinfrastruktur inden for materialeforskning og life science. I delprojektet fungerer ESS og MAX IV som katalysatorer for markedsføringen og salgsarbejdet på relevante konferencer og messer rundt om i verden. På den måde arbejder delprojektet for at tiltrække investeringer, virksomheder og forskere til Øresundregionen.

Tværregionale udfordringer

En del af den nye viden handler også om, hvilke udfordringer der er ved at lave fælles markedsføring på tværs af sundet. Marianna fortæller, at en af de faktorer, der udfordrer mest, er de skatteregler, som adskiller landene og gør det svært for virksomheder at drage nytte af hele regionen på én og samme tid. Hun fortæller:

”Vi oplever virkelig mange konkrete problemer med at have aktiviteter i begge lande. For eksempel havde vi kontakt til en virksomhed, der gerne ville have dele-biler stående i Københavns Lufthavn, som skulle kunne køre i hele regionen. Men det var ikke muligt at lave en smidig aftale om den ordning, fordi bilerne ikke kunne have både danske og svenske nummerplader eller parkeringsaftaler. Samme typer udfordringer har vi, når det kommer til at have materialer og medarbejdere i begge lande, man ender med dobbelt bureaukrati og skat – så det kan vi ikke så godt sælge ude i verden” siger Marianna og tilføjer, ”så er det vores opgave at påpege forhindringer til politikerne, der kan gøre noget ved dem, som vi har set med Lex ESS – et flot resultat af arbejdet blandt vores partnere. Desværre gælder det indtil nu kun ESS ansatte, det ville være fantastisk om det på sigt kunne gælde alle ansatte i virksomheder, der arbejder tvær-regionalt”, slutter hun.

Den gode historie

I den første den af delprojektet har Invest in Skåne og COPCAP fokuseret på at analysere og forstå hvilke ’Value Propositions’, de sammen kan tage med ud i verden, med fokus på hvad ESS og MAX IV kan bruges til i fremtiden. Her er især emner som fødevarer, energi, energilagring og forskellige områder inden for life science relevant, fortæller Peter og Marianna. Peter fortsætter:

”emnet er meget mere nørdet, end vi har været vant til, og vi starter i første omgang med også at se på hvilke områder, der er interessante i forhold til leverancerne til byggeriet.” og Marianna fortsætter: ”sammen med folkene bag Regional leverantörsbas ser vi på, om der er leverancer, som er relevante for andre end de virksomheder, vi allerede har i regionen. Måske er der leverancer, vi ikke kan få lokalt, og der kan vi spille en rolle i at tiltrække internationale virksomheder”.

Fremtiden for markedsføring af ESS og MAX IV

Jeg spørger Marianna og Peter, hvordan de tænker at forankre projektets aktiviteter og her svares der helt tydeligt:

”For os er projektet kun lige startet”, fortæller Marianna og fortsætter ”Tænk på, at ESS først åbner for virksomheder om fire – fem år fra nu. Så det er godt, at vi allerede er i gang med arbejdet, som skal række langt ind i fremtiden. Sammen med Inve
st in Skåne bliver vi ved med at kvalificere vores arbejde med at tiltrække virksomheder, der arbejder med materialevidenskab. Det bliver spændende at se, hvilke store virksomheder vi først kan tiltrække, det glæder vi os til.” slutter Marianna.

Siden 2007 har COPCAP haft resultatkontrakter med Region Hovedstaden og servicerer i dag også Region Sjælland med international markedsføring af regionen og tiltrækning af investorer, virksomheder og talenter. I fondens resultatkontrakt med Region Hovedstaden for perioden 2015-2017, indgår desuden Region Skåne som en samarbejdspartner om at tiltrække investorer, virksomheder og talenter til hele den funktionelle region omkring Greater Copenhagen.

Tekst: Solveig Hvidtfeldt