Kommunikation

Kommunikationsplan

Projektet har tagit fram en övergripande kommunikationsplan för projektet

Logotyper

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society använder sig av en egen logotyp. Vid sidan av projektlogotypen måste även INTERREG:s logotyp användas på allt material som produceras inom projektet.

Innan du producerar något, läs först riktlinjerna för hur både INTERREG:s logotyp och projektlogotypen ska användas.

Riktlinjer för hur INTERREG-logotypen och projektlogotypen ska användas.

Projektlogotypen är framtagen särskilt för att inte överglänsa eventuella andra logotyper på samma produkt. Den är enkel och avskalad. Den stiliserade jordgloben symboliserar projektets syften/föremål: gränsöverskridande (cross border), samhälle och vetenskap. Den magenta färgen korresponderar med INTERREG:s färg för projekt som godkänts inom insatsområdet innovation.

Mallar/skabeloner

Material

 

Projektlogotypen i färg