ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society är ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Läs mer om projektet och dess delprojekt här

bubblorna

[frontpage_news widget=”83″ name=”Senaste nytt”]